ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(απαιτούνται κωδικοί TAXISnet)