ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4571 ΦΕΚ Α’ 186/30.10.2018

Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1. Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309)