18Νοέ

Ποιοι είναι υπόχρεοι δήλωσης Π.Κ (Συνεχής Ενημέρωση 2017)

Διαβάστε για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες που αφορά στα εισοδήματα του 2016

Πόθεν έσχες 2017. Έφτασε! Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 21 Οκτωβρίου 2017. Με ηλεκτρονικό τρόπο  θα υποβάλλεται  η  Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, από τους υπόχρεους που ορίζει ο Ν.3213/2003 και μάλιστα μέσω taxisnet.

21/10/2017 – Εκδόθηκε η επίσημη απόφαση για το «πόθεν έσχες» του ΣτΕ Διαβάστε εδώ

20/10/2017 – Αναστολή «Πόθεν έσχες» δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών εν ενεργεία και συνταξιούχων, με Διαταγή του Προέδρου το ΣτΕ.Διαβάστε την απόφαση εδώ

18/10/2017 – Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία διατάξεις που αφορούν την υποβολή δηλώσεων «πόθεν έσχες» ηλεκτρονικά, για όλους τους υπόχρεους, είναι αντισυνταγματικές. Όπως αναφέρεται, η υπουργική απόφαση για ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων δεν είναι νόμιμη, διότι δεν δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι παραμετρικές τιμές και οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, γεγονός που καθιστά ανέφικτος τον έλεγχο νομιμότητας των στοιχείων αυτών.

Επίσης μεταξύ άλλων, κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη που προβλέπει υποχρέωση για όλους τους υπόχρεους (δικαστές, δημοσιογράφοι, εκδότες, λιμενικοί κτλ.) υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» να συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής -ΔΠΚ- για το έτος 2015 καθορίστηκε  στις 30 Ιουνίου 2017 και δεν προβλέπεται η περαιτέρω παράταση της. Με ηλεκτρονικό τρόπο  θα υποβληθεί  η  Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης -ΔΠΚ- , από τους υπόχρεους που ορίζει ο Ν.3213/2003 και μάλιστα μέσω taxisnet.