Υποβολή πόθεν έσχες

kouklentes ρωτήθηκε πριν από 3 έτη

Τελικά είναι αντισυνταγματική ή όχι η υποβολή του πόθεν έσχες ηλεκτρονικά; Δεν ξέρω αν πρέπει να υποβάλλω ή όχι και τις συνέπειες που θα έχω αν τελικά δεν υποβάλλω…

1 απαντήσεις
Ποθεν Εσχες Επιτελείο απαντήθηκε πριν από 3 έτη

Από την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες εξαιρούνται μόνον οι κατηγορίες υπόχρεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το ΣτΕ αποφάσεις αναστολής (ήτοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί και μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) και σύμφωνα με το διατακτικό των σχετικών αποφάσεων αναστολής. Η εξαίρεση ισχύει μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί των αιτήσεων ακυρώσεως που έχουν συζητηθεί ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται για την μη υποβολή εμπρόθεσμα των δηλώσεων πόθεν έσχες από τους υπόχρεους κατά το νόμο. Όπως επισημαίνεται από τη Γενική Γραμματεία κατά της Διαφθοράς οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν περιπτώσεις που τυχόν υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση πόθεν έσχες με καθυστέρηση έως και ένα μήνα, ενώ από εκεί και πάνω οι παραβάσεις του νόμου για το πόθεν έσχες (καθυστερημένη υποβολή) επισύρουν ποινικές κυρώσεις.