ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΣτΕ: Και πριν το 2010 οι έλεγχοι και οι φόροι για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας

«Σοκ» για τους φορολογουμένους που θα βρεθούν σε δεινή θέση όταν θα κληθούν π.χ. να προσκομίσουν βεβαιώσεις από τράπεζες που έχουν κλείσει από χρόνια Να φορολογούνται τα εμβάσματα εξωτερικού σαν εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών, ακόμη . . .

ΣτΕ 2934/2017 – Ολόκληρη η απόφαση για τα «συμπληρωματικά» στοιχεία των καταθέσεων στις ημεδαπές τράπεζες

Τα σημαντικότερα σκεπτικά της απόφαση με την οποία κρίθηκε ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία οι τραπεζικές καταθέσεις φορολογούμενου στην ημεδαπή, υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 2 του . . .

ΣτΕ 884/2016 Προσαύξηση περιουσίας. Εμβάσματα. Ερμηνεία του αρθ. 48 παρ.3 εδ. α΄και β΄ ΚΦΕ (ν.2238/94) κατόπιν προδικαστικών ερωτημάτων που υπεβλήθησαν με την απόφαση ΔΕΑ 5/2016

Προσαύξηση περιουσίας. Άγνωστης πηγής ή αιτίας εισόδημα. Τραπεζικοί λογαριασμοί. Κλήση προς απόδειξη. Κρίσιμος χρόνος φορολόγησης. Συνυπολογισμός (με ανάλωση διαθέσιμου κεφαλαίου) τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης και κτήσης περιουσιακών στοιχείων –  Προδικαστικά ερωτήματα σχετικά με το άρθρο . . .

Η απόφαση του ΣτΕ σχετικά με την αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας

Σε συνέχεια του άρθρου μας της προηγούμενης Κυριακής, παραθέτουμε συνοπτικά και απλουστευμένα τα κυριότερα σημεία από την πρόσφατη σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3071/2017) τα οποία πρέπει να έχουν υπόψη τους οι . . .