ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α’309/31.12.2003)

Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: «Άρθρο 1 Υπόχρεοι . . .