ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ν.4065/2012

Ν.4065/2012 : Τροποποίηση του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημοσίων λειτουργών, ιδιοκτητών MMΕ και άλλων κατηγοριών προσώπων» και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ                  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3213/2003 Άρθρο 1 1. Η περίπτωση . . .